آموزش کاشت سبزه عید نوروز با بذر گیاهی دریایی مونتکارلو داخل آب

آموزش کاشت سبزه عید نوروز با بذر گیاهی دریایی مونتکارلو داخل آب

بچه ها حدود ۴ روزه در میاد 
بذر گیاهی دریایی مونتکارلو رو از گلفروشی بگیرین
برای خاکشم برین گلفروشیا یا جایی که وسایل کشاورزی میفروشن یا گلخانه ها بگین خاک‌ مخصوص گیاه مونتکارلو یا گیاهی که تو اب در میاد میخوام

آموزش کاشت سبزه عید نوروز با بذر گیاهی دریایی مونتکارلو داخل آب