آموزش کاشت سبزه عید نوروز با ماش برای سفره هف سین

آموزش کاشت سبزه عید نوروز با ماش برای سفره هف سین

مواد لازم : دانه ماش , آب , آبکش , دستمال نازک تمیز .
روش تهیه : ماش رو بعد از اینکه شستم ۲۴ ساعت تو آب گذاشتم بمونه تا خیس بخوره .

تو این ۲۴ ساعت ۲-۳ بار آبش رو عوض کردم . بعد ریختم تو آبکش و شستم و گذاشتم آبش بره .

بعد یه ظرف مسطح آوردم ته اش یه لایه دستمال تمیز انداختم. روش ماشها رو پخش کردم .

روی ماشها هم باز دستمال کشیدم و با آبپاش آب دادم و تو کابینت گذاشتم چون جاش باید تاریک باشه .

بعد هم روزی ۲-۳ بار بهش آب دادم . البته می شه تو  یک صافی بریزی و دوباره تو دستمال بریزی  و بشوری .

روز سوم پس اون ۱ روز خیس کردن, قدشون بلند شده و آماده ی خوردن میشن.

برای تمام جوانه ها میشه با همین دستور اقدام کرد .

آب زیاد باشه لیج میزنه و میپوسه . اب کم باشه خشک میشه و چروک میشه .

حتما با دفت به جوانه ها اب بدید و سبز کنید .
۱۸ اسفند ماش رو خیس کنید .

آموزش کاشت سبزه عید نوروز با ماش برای سفره هف سین