اس ام اس درباره اربعین

اس ام اس درباره اربعین بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری