اس ام اس روز معلم سال ۹۵

اس ام اس روز معلم سال ۹۵ نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمی دانم چگونه شما را توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید . شاگرد کوچک شما
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری