اس ام اس زمان

اس ام اس زمان مشکل وقتی شروع شد که حواسمون به زمان نبود فکر کردیم واسه هر کاری همیشه زمان هست   ============ X اس ام اس زمانX اس ام اسX زمانX اس ام اس۹۵X پیامک زمان
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری