اس ام اس زیبای مذهبی

اس ام اس زیبای مذهبی تنھــا ماھے کہ شهادتـــ ندارد شعبان است… و تنھــا مـاهے کہ تولـد ندارد مُحرم ،،،، یعنی حُسِــینْ محور شادے و غـم استـــ…. عید همگی مبارک.
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری