اس ام اس عاشقانه امروز

اس ام اس عاشقانه امروز من هر روز و هر لحظه نگرانت می‌شوم که چه می‌کنی ؟ پنجره‌ی اتاقم را باز می‌کنم و فریاد می‌زنم: تنهایی‌ات برای من … غصه‌هایت برای من … همه بغض‌ها و اشک‌هایت برای من … بخند برایم بخند … آنقدر بلند تا من هم بشنوم صدای خنده‌هایت را … صدای […]
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری