اس ام اس لحظه عاشقی

اس ام اس لحظه عاشقی نه با صفر نه با ساعت نه با روز نه با شب….. برای من فرقی نمیکند…. ساعت چند کدام روز کدامین شب باشد….. برای من که تو را دارم هر ثانیه ام لحظه ای برای عاشقیست….
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری