اس ام اس میلاد نور

اس ام اس میلاد نور الهی من چه می بینم ز احمد،
چه زیبا منظری دارد محمد(ص)، مبارک بر علی و دخت احمد،
طلوع صادق(ع) وجشن محمد(ص). میلاد ۲ نور مبارک
 التماس دعا  
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری