اس ام اس همسفر

اس ام اس همسفر بُگــذٰارْ بـــــِــــــــرَوَدْ… هَمْسَـــــــفَرِ “رٰاهِ” مَن کــــِــــــه نَشــُـــــدْ!!! دَرْبِــــــــــدَرِ “آهِ” مـَـــنْ کـِـــه میشَــــوَد
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری