اشک‌های فرزند یکی از امدادگران هلال احمر قبل از اعزام به مناطق سیل‌زده

اشک‌های فرزند یکی از امدادگران هلال احمر قبل از اعزام به مناطق سیل‌زده

اشک‌های فرزند یکی از امدادگران هلال احمر قبل از اعزام به مناطق سیل‌زده