امان از دست وجدانم که می بندد دهانم را

بــه يــاد ان كـسى كــه چـشـم هـايـش بـــرده جـانـم را تـفـال مــيـزنــم هـــر شــب مَــفٰـاتــيـحُ الـجَــنـانَــم را مــن آن آمــوزگارم كـه ســوال از عــشـق مـيــپـرســم ولـيـكـن خـــود نـمـيــدانــم جـــواب امـتـحـــانــم را كـمـى از درد هــا را بــا بُـتــم گـفـتــم مـــرا پــس زد دريــغـا كـه خـــدايــم هــم نمـى فـهــمـد زبــانــم را بــه قــدرى در مــيـان مــردم خــوشـبـخــت بــدنــامـم كــه شــادى لـحـظـه اى حـتـى نـمـى گــيـرد نـشــانـم را تــو دريــايـى و مــن يـک كـشـتـى بــى رونــقِ كُـــهــنـه كــه هــى بــازيــچـه مـيـگـيــرى غـــرورم ، بــادبــانــم را شــبـيـه قــاصـدک هـاى رهــا در دشــت مـيــدانـم لـبـت بــر بــاد خــواهــد داد روزى دودمــانـم را دلــم مـى خــواهــد از يـک راز كــهــنـه پــــرده بـردارم امــان از دسـت وجــدانــم كـه مـى بـنـدد دهــانـم را
اس ام اس عاشقانه | اس ام اس جدید – جوک لند jokland.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *