اهنگ احساسی”بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون” از بابک جهانبخش و رضا صادقی + دانلود

اهنگ احساسی”بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون” از بابک جهانبخش و علی صادقی

قسمتی از متن اهنگ

بازم دلم گرفته تو این نَم نَم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون
خاطرات گذشته منو میکشه آروم
چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون
بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون
خاطرات گذشته منوُ میکشه آسون
چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون

اهنگ احساسی”بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون” از بابک جهانبخش و رضا صادقی + دانلود