اهنگ “ای ننگ به نیرنگ تو” با صدای تتلو + دانلود

اهنگ “ای ننگ به نیرنگ تو” با صدای تتلو

قسمتی از متن اهنگ

اِی ننگ به نیرنگ تو , باز شده دلتنگ تو , نگرانتم میزنم به سینه سنگه تو

♪, ♩

ننگ به نیرنگه تو , اخ لبِ خوش رنگه تو 💋 ///اِنقدِ خوبی و گیرا که شُدم منگ تو

♪, ♩

عَوضی , حَسن بابا

اینجا رو گَشتم نبوده مِثِت

اونجا رو گَشتم نیست

حالا اینطوری اونطوری هر طوری باشی …اَدا اَطوارات بیست …. ♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩

اهنگ “ای ننگ به نیرنگ تو” با صدای تتلو + دانلود