اهنگ ترکی “کوچوم داها چوک کوچوم بویوزدن” از سزن آکسو + دانلود

نسخه اصلی اهنگ ترکی کوچوم (küçüğüm) داها چوک کوچوم بویوزدن

این موزیک در سریال ترکی غنچه های زخمی توسط Meral Kendir – مارال کندیر اجرا شده اما نسخه اصلی این اهنگ رو Sezen Aksu – سزن آکسو خونده …

اهنگ ترکی “کوچوم داها چوک کوچوم بویوزدن” از سزن آکسو + دانلود