اهنگ جدید و متفاوت امیر تتلو به نام “ننگ به نیرنگ تو” + دانلود

اهنگ جدید و متفاوت امیر تتلو به نام “ننگ به نیرنگ تو”

 

تا حالا از دیوار برزخ , جهنمو دیدی? 🔥

(اقا , شما هم میری گل بگیری?) ***(یه دو تا هم واسه ما بگیر)

ندیدی? یعنی واقعا ندیدی?

♪, ♩

تووی این شهر قشنگتر از تو نیست

جذابی وُ ترسناکتر از پُلیس ***(دستا بالا) 🙌

شُکلاتی خوشمزه تَر از تو نیست 🍫

دِلم میخواد بزنم تَنتو لیس

♪, ♩

اِی ننگ به نیرنگ تو , باز شده دلتنگ تو , نگرانتم میزنم به سینه سنگه تو

♪, ♩

ننگ به نیرنگه تو , اخ لبِ خوش رنگه تو 💋 ///اِنقدِ خوبی و گیرا که شُدم منگ تو

♪, ♩

عَوضی , حَسن بابا

اینجا رو گَشتم نبوده مِثِت

اونجا رو گَشتم نیست

حالا اینطوری اونطوری هر طوری باشی …اَدا اَطوارات بیست ۲۰

*****

واست اینوَری میام وُ اونوری میرم

هر وَری اصاً میکس

اینجوری اونجوری فرقی نداره ***همه جوره تَک فیکس

 

♪, ♩

مُو بازَم مس* کردُم

آره مو دِلُم خواست که مَس* کُنُم

از قصد کَردُم

مُو میخوام گیج بِرُم

میخورُم از هر دو

تو هم هر چی میخوای مصرف کن …هم دود داریم هم هست اَلکل

متن اهنگ ننگ به نیرنگ تو امیر تتلو

همه چی مسخرست در کُل

آخ مُو دلُم ریشه کو این؟

(کجا رفت? زید مونو ندیدی?)

مُو میخوام کینگ بشُم 👑

که بشینُم پیشه کویین (Queen) 👸

اونم عاشق میشه

ما خودمون پیشگوییم

(کَفِ دستتوُ بده فالِت بگیُرم)

قِر توو کَمر رختم باز

یِهو بده بالا پایین

اِنگار افتادی توو دست اَنداز

مُو دلُم پرنده اما چهره غلط انداز

هر چی بریزی هستم باز

مُو میخوام شاباش بِدُم

تو بِکن پس انداز

من اَصا کاری ندارم

قُمارو تو بُردی

من اصا گیاه خوارم

چُلو کبابو تو خوردی

تو اصاً بُروسلی

تو بزن بَهادر

ولی بَهادر دیگه رو بورس نی

ما نوکه حمله شما دفاعِ اتوبوسی

ما اصا تراکتور 🚜 شما پرسپولیس ولی توو قوطی 💟

ما اصاً عر* سگی , شما اَبسلووتی

مُو هنوزُم نفهمیدم

شما جدی فکر کردی گَنکی؟

♪, ♩

مرگ به نیرنگِ تو

تَخته شیلنگ جنگِ تو

اقا ببر ما رو وِل کرد

شما ما رو وِل نمیکنین

مرگ بر امریکا 🇺🇸🛳

آمریکا مرگ به نِیرنگ تو

خونِ جوانانِ ما میچکد از چنگِ تو 💉

مرگ بر آمریکا

آمریکا , یه همچین چیزی

رِییس جمهورمِون توو کو*ت کرد

اهنگ جدید و متفاوت امیر تتلو به نام “ننگ به نیرنگ تو” + دانلود