اهنگ “دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم” از حمید هیراد

اهنگ  “دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم” از حمید هیراد

 

دیر کَردی ببین اَز زندگی جا ماندم
دیر کردی زمین خوردَم وُ تَنها ماندم
دیر کردی حَسرتت هر لحظه بَر بادَم داد
دیر آمد در بَرَم تا گفتم اِی داد اِی داد
من میرم اِمشب تازه میفهمی دِلت گیره

من میرم اِمشب خنده هام از خاطِرَت میره
من میرم امشب تازه میفهمی دلت گیره

من میرم اِمشب فکرِ تو اروم نمیگیره

♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩

متن اهنگ دیر کردی از حمید هیراد

وقتی که نیست از تو نشونی یعنی شُدم فراموش

کنارِ از ما بِهترونی یعنی شُدم فراموش
حالِ مَنوُ دیدی نموندی ,کردی منوُ فراموش

چه ساده این قلبوُ شِکوندی 💔 اخر شدم فراموش

اهنگ “دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم” از حمید هیراد