اهنگ رپ خفن “ارباب شهر من” با صدای امیر خلوت + دانلود

اهنگ رپ خفن و محشر “ارباب شهر من” با صدای امیر خلوت 💵 به همراهی فرید

 

همه چی تو دنیا میچرخه فقط سر تو 😕 همه بیشترشو میخوان میچَربهِ ضَرب دو

عَدد بالا ماشین حساب یعنی قُدرت … اَگه داشته باشی راحتی حتی توو غُربت

تو زمین خدا گرفتی جای خدارو *** آدما میپرستندِت شُدن نَسخ وُ خمارو

تو زدی به هم قانون برابری رو
تویی دلیل قهر و آشتی … دلیل خنجر از پُشت بَرادری

ادما سر توحید نمیکنن
بِهِت پیله میکنن … دختره جونو زیر پیرمرد میکنن

تا باشی تو جیب هرکی اون میشه رییس …. همه میمیرن براش میگن تویی عزیز

تو دست توعهِ هَتکِ حُرمت ادما میتونیم … تو میتونی مومنم کافر کنی عوض کنی باورا

اِمروزه تویی دلیل عشق وُ عاشقیت
اونی که تو رو داره میاد سَمتش صد توو صد

اَرباب شهر من پوله پوله پوله پوله (۲✗)

یه عالم سجده زدن 🙇🏾 براش نوکرن چون ارباب شهر من پوله پوله پوله پول

ارباب شهر من پوله پولهِ پوله پولهِ 💰(۲✗)

♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩

متن اهنگ ارباب شهر من امیر خلوت

گَرمهِ دَمِت نِمیشه گذاشت سَر به سَرت
مَست میکنه عَطر تَنِت 🥂
خَلق جهان در به درت
اِی بر پدرت
میده خَره داری بُرش … غُرور بَشروُ داری دورش

اَفسار زیر سرت جَنگه جنگه شَرف اومَد دادی هُلِش
هَر بار میزنن لَه لَه تو مَصب تو که دورت پُره
کَفتاره میشونی خَنده روو لَبا 👄 … نباشی نبندی باشه شُل شلوار

بگو ببینم چی داری مگه چی تو وجودت

بی وجود

که بخوام نَخوام پَرِت میگیره

به پَرَم دیر یا زود

کل جهان تو نخ تو زور نمیرهِ

تو کَت تو

میزارن رو چِشاشون پیر و جون وُ کودک تو
میکنی کَلاغ وُ طاووس تو … باشی,میان همه پابوس تو …

دِل میفروشی تَن میخری
نمیشناسی اصلا ناموس تو
سبزی نَبضی استواری
خَم میکنن جلوت سر
نیازی نداری بدویی دوست دارن هرچی باشی میشی تُپل تَر
گرم گرم پشتم هرجا باشی پر من
این روز ها حرف حرف تو ارباب شهر من

ارباب شهر من پوله پوله پوله پوله (۲✗)

 

با تو میشه فراری داد مُقصررر رو
با تو یه تِرمه میشه شد مُهندس
تو نباشی تو جیب مریض نمیزنن حتی یه آمپول … دُکترا مریضت شدن خالتورا

ارزش آدما صِفرای بغله یکه
میگن تو کثیفی هَرزه ای میچرخه چِرکه
تو چطور چِرکی هستی همه چیز وُ تمیز میکنی
میتونی تَلخی هر طَعمی رو تو لَذیذ کنی
تو چطور چرکی هستی همه میخوان بِچشنت … تو چه طور مُحرکی همه میخوان بِکِشَنِت

تو با بابا باشی بابا رو سفیده … اَما تو با بابایی نباش که بابا رو سیاهِ

تو واجب الحُضوری میخوانَنت روزیانه
تو باشی تو بازار میچرخه نباشی رو زیانِ
موزیانه میان سمتت کل دنیا
تو سِتو ناشی چی
ستون های کُل رویا

**************************************

یه عالم سِجده زدن بَراش نوکرن چون
ارباب شهر من پوله پوله پوله پول
ارباب شهر من پوله پوله پوله پوله 💰 (۲✗)

 

پوله پوله پوله  … پوله پوله پوله 🤑

پول پول پول  …. 💲

 

اهنگ رپ خفن “ارباب شهر من” با صدای امیر خلوت + دانلود