اهنگ قدیمی و شاد “ای دل تو خریداری نداری افسون شدی و یاری نداری” از لیلا فروهر

اهنگ قدیمی و شاد “ای دل تو خریداری نداری افسون شدی و یاری نداری” از لیلا فروهر

قسمتی از متن اهنگ

دل اِی دل دل اِی دل
ای دل تو خریداری نداری افسون شدی و یاری نداری

نفرین به تو اِی دِل دل غافل
تو که گرمی بازاری نداری
اِی دل تو خریداری نداری
دل اِی دل دل اِی دل ( ۲✘)

عِشق مثل کبوتر میاد یه روز رو بامِت
تَن میده به دامت میشه اسیر و رامِت
روزی صد هزار بار زنده میشی میمیری
با گوشه چشمی دوباره جون میگیری
با گوشه چشمی دوباره جون میگیری ….

اهنگ قدیمی و شاد “ای دل تو خریداری نداری افسون شدی و یاری نداری” از لیلا فروهر