اهنگ “من میرم امشب تازه میفهمی دلت گیره” از حمید هیراد

اهنگ “من میرم امشب تازه میفهمی دلت گیره”

 

قسمتی از متن اهنگ

 

من میرم اِمشب تازه میفهمی دِلت گیره

من میرم اِمشب خنده هام از خاطِرَت میره
من میرم امشب تازه میفهمی دلت گیره

من میرم اِمشب فکرِ تو اروم نمیگیره

♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩♪, ♩
وقتی که نیست از تو نشونی یعنی شُدم فراموش

کنارِ از ما بِهترونی یعنی شُدم فراموش

اهنگ “من میرم امشب تازه میفهمی دلت گیره” از حمید هیراد