تخلفات اداری را پیامک کنید

هفت‌برکه (گریشنا): مدیرکل دفتر بازرسی استانداری فارس از راه‌اندازی کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی در استانداری فارس خبر داد. او از مردم کل استان فارس دعوت کرد شکایات خودشان را از کارمندان و مدیران ادارات و دستگاه‌های مختلف به وسیله پیامک به شماره تلفن همراه ۰۹۰۲۸۴۰۴۶۰۶ گزارش دهند و با دریافت کد رهگیری، تا دست‌یابی به نتیجه، موضوع را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، دارا کیانی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس با اشاره به آغاز به کار کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی در استان گفت: «از مردم تقاضا داریم هرگونه سوء استفاده از مسئولیت و مقام دولتی و یا درخواست رشوه و تخلفات دیگر را با ارسال پیامک به این کمیته گزارش کنند.»

کیانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: «بر اساس اختیاراتی که وزیر کشور بر اساس مفاد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به مدیران دفاتر بازرسی استانداری‌های سراسر کشور تفویض کرده، از ۲۰ دی‌ماه جاری، کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی در استانداری فارس تشکیل شده است. این کمیته آماده‌ی رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آنها تا دست‌یابی به نتیجه قطعی است.»

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس گفت: «افرادی که نسبت به شکایت از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند، با دریافت کد رهگیری تا پایان بررسی‌ها از روند پیگیری پرونده‌ها مطلع می‌شوند. در صورت نیاز، آنها به جلسات رسیدگی دعوت می‌شوند تا برای دقت بیشتر در فرآیند رسیدگی به شکایت حضور داشته باشند.»

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری بیان کرد: «شهروندان می‌توانند هرگونه سوءاستفاده از پست و مقام دولتی، درخواست رشوه و هرگونه تخلفی را به وسیله پیامک به شماره تلفن همراه ۰۹۰۲۸۴۰۴۶۰۶ گزارش دهند و با دریافت کد رهگیری تا پایان و دستیابی به نتیجه، موضوع را پیگیری کنند.» او افزود: «هم‌زمان با آغاز به کار کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی در استانداری فارس، تیم‌هایی به این منظور در شهرستان‌های استان فعال شده‌اند و هر روز تمام شکایت‌ها جمع‌بندی و بر اساس روندی مشخص به آنها رسیدگی می‌شود.»

کیانی افزود: «شماره تلفن اعلام شده محدود به شهروندان شیرازی نیست و همه هم‌استانی‌ها می‌توانند تخلف‌های دستگاه‌های اجرایی را با ارسال پیامک به این شماره گزارش کنند.»

بر اساس ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است. همچنین استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه‌های ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

گریشنا | خبر و فرهنگ در گراش