جوک بدنسازی

جوک بدنسازی داشتم واسه ثبت نام میرفتم بدن سازی تا رفتم تو یکی گفت داداج اشتباه اومدی!!!! رفتم پیش مربی که ثبت نام کنم گفت ببین داداج اگه میخوای حرکاتو درست بزنی من ثبت نام نمیکنم تو باید اشتباه بزنی تا من بیام درستشو بهت بگم
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری