جوک تصادف

جوک تصادف   چندوقت پیشا بابام بایه موتوریه تصادف کرد طرف فقط پاش یه کوچولو تاکید میکنم کوچولو زخم شد حالاببینین عکس العمل طرف چیه؟ ‏ طرف:باید منوببری سونوگرافی!! یعنی نابود شدما!!
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری