جوک خنده دار تاکسی

جوک خنده دار تاکسی تو تاکسی داشتیم بحث اقتصادی میکردیم یهو گفتم : واقعا ما داریم به کجا میریم؟ راننده تاکسیه برگشت گفت :مگه نگفتی تا فلکه اول؟
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری