جوک خنده دار جایزه

جوک خنده دار جایزه دوستم ده هزار تومن تو حساب داشته ۲۰۶برده. . . . بعد من تتو عمرم ى بار از این پارچ ابها که سوت بلبلی. میزنن بردم،تا خونه انقد ذوق کردم که اخرش با کله رفتم تو جوب شیکست.
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری