جوک خنده دار دلتنگ شدن

جوک خنده دار دلتنگ شدن ی ساعت خودمو تو ایینه نبینم دلم واس خودم تنگ میشه . . . . . . . . . . . موندم شما چی میکشید وقتی نیستم     ———————————   جوک خنده دارX جوک دلتنگ شدنX جوکX خنده دار دلتنگ شدنX جوک خنده دار دلتنگ شدن۹۵
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری