جوک خنده دار محبت

جوک خنده دار محبت از حموم اومدم بیرون اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتتم واسه مادر بزرگم تعریف کردم یه دقیقه فکر کرد بعد میگه : برقم برقای قدیم میگرفت درجا طرفو خشک میکرد یعنی محبت میچکه ازشون!
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری