جوک خنده دار نرده

جوک خنده دار نرده نرده های چهار راه های تهران از مردم یه ملت با فرهنگ نساخت که . . . یه مشت پارکور کار و کماندو ساخت D:   ===== X جوک خنده دار نردهX جوک خنده دارX جوک نردهX جوک خنده دار نرده های تهران
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری