جوک دنیای مجازی

جوک دنیای مجازی تقسیم بندی موجودات زنده تغییر کرد جانوران گیاهان مجازیان این دسته آخر موجودات عجیبی هستن نه به غذا نه به آب و نه به اکسیژن نیاز دارند آنها فقط به اینترنت و دنیای مجازی نیاز دارند منظورش ما نیستیما مدیونین به خودتون بگیرین !
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری