جوک سرکاری ۹۵

جوک سرکاری ۹۵ روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت سوالی دارم که نمیتوانم جلوی جمع بگویم بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید ولی چون همه رفته بودند بیرون کسی نمیدونه چه سوالی کرد و چه جوابی شنید ! شرمندتون شدم ببخشید  
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری