خیلی سخته هااااااااااااااااااا

خـــــــــــــــــيـــــــلـــــــى ســـــخـــــتــــه يـــــــه مَـــــــرد بِــــگـــــــــه ؛ ایــــــنـــــــکــــــه خــــــونـــــمــــــه زنـــــمــــــه ؛ عــــــشـــــــــقـــــــم خـــــــونـــــــه شـــــــــوهـــــــــرشـــــه هـــــheـــــــــــــه هِـــــــــــــــــــــــــــــهhe heهـــــــــــــــــــــه
اس ام اس عاشقانه | اس ام اس جدید – جوک لند jokland.ir