دمو تیزر اهنگ جدید مهدی احمدوند به نام من و تو

دمو تیزر اهنگ جدید مهدی احمدوند به نام من و تو

منو دیوانه کرد شبای کویِ تو

مهتاب روی تو از من مگه دیوانه تر هست

چشم آهوی تو کمون اَبروی تو پریشون مویِ تو 

از تو مگه زیبا تَرم هست

تو یه افسونگری از من نگذری

دمو تیزر اهنگ جدید مهدی احمدوند به نام من و تو