رئیس پلیس نیوزیلند خطابه‌اش را با سلام علیکم و رحمت الله شروع می‌کند

رئیس پلیس نیوزیلند خطابه‌اش را با سلام علیکم و رحمت الله شروع می‌کند

رئیس پلیس نیوزیلند خطابه‌اش را با سلام علیکم و رحمت الله شروع می‌کند