رفتی؟؟؟؟؟

رفتی؟به سلامت..!من خدا نیستم که بگویم صدبار اگر توبه شکستی باز آی..آنکه رفت به حرمت آنچه با خود برد حق بازگشت ندارد..رفتنش مردانه نبود لااقل مرد باشد برنگردد..خط زدن برمن پایان من نیست,بلکه آغاز بی لیاقتی توست..همیشه بهترینها مال من بوده و هست..اگر مال من نشدی قطعا بهترین نبودی و نیستی..این تو نیستی که مرا فراموش کردی..این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند..صحبت از لیاقت است..محکمتر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم..احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی..
اس ام اس عاشقانه | اس ام اس جدید – جوک لند jokland.ir