ریمیکس خفن اهنگ “به من چه هان بگو خودم چه مرگمه” امیر تتلو + دانلود

ریمیکس خفن اهنگ به من چه هان بگو خودم چه مرگمه” امیر تتلو

قسمتی از متن اهنگ

به من چه هان بگو خودم چه مرگمه

بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بذار

عوضی ی ی ی ی

نمیشه اُوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان بگو خودم چه مَرگمه

بگو بلند یه مرتبه بُرو راحتم بذار

عوضی ی ی ی ی ♪, ♩ ♪, ♩ ♪, ♩ ♪, ♩ ♪, ♩

نمیشه اُوضاع دیگه بدتر از این

خسته اَم از این اَلگوریتم زندگی

ریمیکس خفن اهنگ “به من چه هان بگو خودم چه مرگمه” امیر تتلو + دانلود