ریمیکس خفن اهنگ “ساقیا می هی هی هی بریز” ساسی

ریمیکس خفن اهنگ “ساقیا می هی هی هی بریز” ساسی

قسمتی از متن اهنگ

ساقیا مِی هِی هِی هِی هِی بریز 🥂
بنویس گَرکه نَرقصم گِله مَندی بنویس
ساقیا پِیک پیک پیک پیک پیک بریز
بنویس هرکه نرقصد گله مندی بنویس
کَس نَداند چیست اِمشب امشب ماجرا
پس بدون مُعطلی نوش کن باده را
وای من و تو و خال لَبات باد صبا
عِیش وُ نوش تو این هوا

ریمیکس خفن اهنگ “ساقیا می هی هی هی بریز” ساسی