زنگنه: بابک زنجانی، این کلاهبردار درجه یک در تاریخ ایران بی‌نظیر است!

زنگنه: بابک زنجانی، این کلاهبردار درجه یک در تاریخ ایران بی‌نظیر است!

زنگنه: بابک زنجانی، این کلاهبردار درجه یک در تاریخ ایران بی‌نظیر است!