سارقین در جستجوی طلا، چاقو زیر گلوی زن خانه‌دار

هفت برکه (گریشنا): دو سارق صبح امروز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ با پوشاندن چهره‌ی خود وارد منزلی در انتهای خیابان آبیاری شدند و در نبود مرد خانواده با تهدید و ضرب و شتم اقدام به سرقت کردند.

حمید غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت برکه سرقت از منزل خود را شرح می‌دهد: «صبح امروز ساعت شش و نیم برای رساندن بچه‌هایم به مدرسه از خانه خارج شدم. ساعت ۷:۱۵ دقیقه همسرم با صدای مضطرب و لرزان با من تماس گرفت و گفت: می‌خواستند من را بکشند و دزدها طلاها را بردند. آنقدر حالش بد بود که قادر به حرف زدن نبود.»

در برگشت به خانه همسر حمید غلامی با بریده و با لکنت قضیه را برای همسرش تعریف می‌کند: «من هنوز در تختخواب بودم که صدایی شنیدم فکر کردم آمده‌ای تا برای امشب که قرار بود جشن تولد پسرمان را بگیریم وسایل‌ها را بیاوری. پتو را از روی سرم کشیدم و دو نفر را بالای سرم دیدم که با چفیه صورتشان را پوشانده‌اند. به محض این که دیدند من متوجه آن‌ها شد‌ه‌ام. همان‌طور که هنوز در تختخواب بودم صورتم را با چفیه بستند و به طرف اتاق پسر کوچک‌مان رفتند و گفتند اگر داد و بیداد کنی و جای طلاها را نگویی پسرت را می‌کشیم. چاقو را زیر گلویم فشار می‌دادند و دست و پاهایم را بسته بودند. گوشواره و طلاهایی که پوشیده بودم را با کتک و به زور درآوردند. جای طلاها را به آن‌ها نشان دادم. فارسی صحبت می‌کردند اما خیلی لهجه داشتند.»

غلامی در ادامه می‌گوید: «به محض خروج من از منزل سارقین وارد خانه شده‌اند و حدود نیم ساعت در منزل بودند و بعد پا به فرار گذاشته‌اند. حدود ۴۰ یا ۵۰  میلیون تومان طلا را از منزل ما سرقت کرده‌اند. یک سرویس طلا، ۶ النگو، ۵ انگشتر، ۳ گردنبند و … طلاهایی ریز و درشت دیگری که خاطرمان نیست، از ما سرقت شده است. ما شکایت را تنظیم کردیم. سارقین علاوه بر چفیه دستکش داشتند. به هر حال نیروی انتظامی از محل سرقت بازید کرد و قرار است موضوع را پیگیری کند.»

بعد از چند سرقت منزل در هفته گذشته، سرقت منزل حمید غلامی اولین مورد سرقت به عنف در شش ماه گذشته است. در نظام حقوقی ربودن مال غیر با توسل به خشونت تحت عنوان سرقت به عنف گفته می‌شود. آخرین مورد سرقت به عنف گزارش شده در گراش مربوط به منزل حاج حسین کریمیان در ۲۲ خردادماه ۱۳۹۶ است که گزارشی از نتیجه اقدامات انجام شده منتشر نشده است. (خبر در گریشنا)

گریشنا | خبر و فرهنگ در گراش