ساماندهی سه راهی ارد به پایان رسید

هفت‌برکه (گریشنا): اداره راه و شهرسازی گراش سه راهی ارد محل تقاطع شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش را بهسازی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان، محمدباقر تنهایی پور رییس اداره راه وشهرسازی گراش از ساماندهی تقاطع سه راهی ارد خبر داد: ساماندهی در این تقاطع از جمله اقداماتی بود که برای بهبود کیفی جاده‌های ارتباطی در حوزه‌ی استحفاظی اداره‌ی گراش انجام شد.

سه راهی ارد نقطه‌ی مشترک سه شهرستان استان فارس است. تنهایی‌پور درباره اقدامات انجام شده در این تقاطع گفت: احداث باند افزایش سرعت، تعریض پارکینگ انتظار و باند کاهش سرعت با حجم خاکریزی بیش از ده هزار مترمکعب و مقدار ۹۲۰ تن آسفالت زمینه‌ی ترددی ایمن‌تر را در این محور به وجود آورده است.

تنهایی‌پور بخشی اقدامات نهایی بهسازی را عملیات ایمن‌سازی دانست: طبیعی بود که پس از رفع و تکمیل این تقاطع، نیازمندی‌های مربوط به ایمن‌سازی نیز بایستی انجام می‌شد و در این خصوص خط‌کشی، نصب انواع علائم، چراغ چشمک زن به طول ۲ کیلومتر در راستای ساماندهی این تقاطع صورت پذیرفت.

گریشنا | خبر و فرهنگ در گراش