سایت فیش حقوقی بازنشستگان

در مقالات قبلی سامانه های الکترونیکی استعلام اخرین وضعیت جاده ها و سایت جدید ثبت نام کارت ملی هوشمند را توضیح دادیم .

با استفاده از سایت فیش حقوقی بازنشستگان می توانید :

» نسبت به دريافت احكام حقوقي صادره براي كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران صندوق بازنشستگی كشوری اقدام کنید.

» میتوانید آخرين فيش حقوقي البته تنها برای بازنشستگانی كه از صندوق بازنشستگی كشوري به طور مستقيم حقوق دريافت می کنند، را بگیرید.

بازنشستگان و وظيفه بگيران عزيز می توانند با اعلام آدرس الكترونيكي خود و با كامل نمودن اطلاعات خود، حكم درخواستي و يا آخرين فيش حقوقي خود را دريافت نمايند.

احكام درخواست شده ظرف حداكثر ۱ روز كاري به آدرس الكترونيكي شما ارسال مي شود.

ادرس سایت فیش حقوقی بازنشستگان

salary-1024x480 سایت فیش حقوقی بازنشستگان

سایت فیش حقوقی بازنشستگان

نکات مهم در رابطه به فیش حقوقی بازنشستگان

» درج اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي الزامی است .

» شماره دفتر کل شماره اي است که در هنگام بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی اختصاص می يابد و در تمامی احکام صادره با عنوان شماره دفترکل درج گرديده است .

دريافت فيش حقوقی؛  دریافت فیش حقوقی بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم متفاوت است :

بازنشستگان : جهت دريافت فيش حقوقي خود بايد شماره دفتر کل را وارد نمايند.

وظيفه بگيران: جهت دريافت فيش حقوق بايد شماره شناسنامه خود را وارد نمايند.

درصورتيكه تمايل داريد فيش حقوقي ، هر ماه به آدرس پست الكترونيكي شما ارسال شود، لطفا مشخصات پست الكترونيكي خود را در كادر مربوطه وارد نمایید.

» طبق خبری که مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشور منتشر کرده است ، تمامی فیش های حقوقی بازنشستگان تحت پوشش این صندوق در سراسر کشور یکسان سازی شده است.

دریافت حکم حقوقی ؛ بازنشستگان محترم با وارد کردن شماره دفتر کل ، شماره شناسنامه و آدرس پست الکترونيک مي توانند حکم و يا فيش حقوقي خود را در پست الکترونيک دريافت نمايند .

مطالب مرتبط: