شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

همسر شهره سلطانی نیز در این مراسم حاضر بود. وی هنرمند عرصه تئاتر است و نامش بهروز پناهنده می باشد. شهره سلطانی در بحنورد به دنیا آمده است.

shohre-soltani-1 شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

shohre-soltani-2 شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

shohre-soltani-3 شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

shohre-soltani-4 شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

shohre-soltani-5 شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

shohre-soltani-6 شهره سلطانی ۴۹ ساله شد + عکس تولد

منبع : آرگا