عصبانیت عادل فردوسی پور در برنامه نود در مقابل مسئول ورزشی خوزستان

عصبانیت عادل فردوسی پور در برنامه نود در مقابل قاسمی مسئول ورزشی خوزستان

وقتی سلامتی انسان ها برای بعضی ها بی اهمیت است؛
فقط ۲۶ تا مصدوم داده
یه جمجمه هم این وسط ترکیده چیزی نشده که…
 

عصبانیت عادل فردوسی پور در برنامه نود در مقابل مسئول ورزشی خوزستان