قول ساختمانی برای نظام مهندسی گراش در سفر هیات استانی

هفت‌برکه (گریشنا): رایزنی برای ساخت یا خرید یک ساختمان برای نظام مهندسی گراش و متمرکز شدن فعالیت‌های نظارت و بازرسی در این دفتر، نتیجه‌ی سفر رییس نظام مهندسی استان فارس و هیات همراهش به گراش بود.

به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان گراش، دیروز چهارشنبه ١٣ دی‌ماه ١٣٩۶، مهندس نامورچی، رئیس نظام مهندسی استان فارس، و معاونش مهندس دادخواه، به اتفاق هیات همراه، از دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان گراش بازدید کرد. این اولین سفر رئیس نظام مهندسی فارس به گراش طی مدت راه‌اندازی دفتر این شهرستان بود.

در جلسه‌ای که به اتفاق هیات رئیسه و اعضای نظام مهندسی گراش برگزار گردید، مهندسین گراشی متفق‌القول بودند که نیاز به مکانی مستقل و با امکانات درخور برای نظام مهندسی گراش احساس می‌شود. بر همین اساس، رئیس نظام مهندسی فارس نیز برای انجام هرگونه همکاری برای شروع به ساخت مکان دفتر نظام مهندسی گراش دستور داد. مهندس نامورچی همچنین پیشنهاد داد که ساختمان آماده‌ای که دارای شرایط و مشخصات فیزیکی و به‌خصوص سالن اجتماعات باشد، برای نظام مهندسی گراش خریداری شود.

در این جلسه همچنین مقرر گردید کلیه فعالیت‌های نظارت و بازرسی گاز، دفتر تفکیک آپارتمان، آتشنشانی، بازرسی آسانسور و بازرسی برق به صورت متمرکز در دفتر نظام مهندسی گراش صورت گیرد. در پایان نیز رئیس نظام مهندسی فارس اظهار امیدواری کرد که هر چه سریع‌تر عملیات شروع به کار دفتر نمایندگی نظام مهندسی گراش انجام شود، تا جهت افتتاح آن نیز دوباره به این شهرستان سفر کند.


گریشنا | خبر و فرهنگ در گراش