لحظات جانسوز وداع دختر شهید مدافع حرم سعید انصاری با پیکر پدرش پس از سه سال

لحظات جانسوز وداع دختر شهید مدافع حرم سعید انصاری با پیکر پدرش پس از سه سال

لحظات جانسوز وداع دختر شهید مدافع حرم سعید انصاری با پیکر پدرش پس از سه سال