متن درباره همسر

متن درباره همسر   مردی گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم، در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده!!! وقتی نامزد شدیم، بسیاری را دیدم که مثل او بودند … وقتی ازدواج کردیم، خیلی ها را از او زیباتر یافتم. چند سالی را که با هم زندگی کردیم، دریافتم که همه […]
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری