متن زیبای زندگی

متن زیبای زندگی زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد! پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند و با تمام وجود زندگی کن قبل از آنکه پرده ها فرود آیند و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد
اس ام اس جدید جملات زیبا جوک خنده دار پیامک سرکاری