مجموعه ای از حدیث های قشنگ

مجموعه ای از حدیث های قشنگ | اس ام اس حدیث

مجموعه ای از حدیث های قشنگ | اس ام اس حدیث

فضیلتی چون جهاد نیست ،

و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.

امام محمد باقر ( ع )

حدیث های قشنگ

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد

بر خدا توکل نماید.

امام موسی کاظم ( ع )

حدیث های قشنگ

سخت ترین گناهان آن است

که صاحبش آن را کوچک بشمرد.

امام علی ( ع )

حدیث های قشنگ

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

امام موسی کاظم ( ع )

حدیث های قشنگ

بالاترین عبادت،

عفت شکم و شهوت است

امام محمد باقر ( ع )

حدیث های قشنگ

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند

رستگار نخواهند شد…

امام حسین ( ع )

حدیث های قشنگ

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن،‌

تا قلب آنها از کینه تو پاک شود.

امام علی ( ع )

حدیث های قشنگ

هیچ کس روز قیامت در امان نیست

مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

امام حسین ( ع )

حدیث های قشنگ

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌

دعا برای برادر دینی است

در پشت سر او.

امام موسی کاظم ( ع )

حدیث های قشنگ

خدا را بخوانید

و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید

و بدانید که خداوند

دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.

رسول خدا

مجموعه ای از حدیث های قشنگ

نوشته مجموعه ای از حدیث های قشنگ اولین بار در نمکستان پدیدار شد.

نمکستان