توزیع لوازم خانگی بین سیل زدگان گلستانی همزمان با سالروز ولادت امام زمان عج

توزیع لوازم خانگی بین سیل زدگان گلستانی همزمان با سالروز ولادت امام زمان عج

توزیع لوازم خانگی بین سیل زدگان گلستانی همزمان با سالروز ولادت امام زمان عج