دیدار دست اندر کاران کنگره بزرگداشت شهدای کرمان با رهبر انقلاب

دیدار دست اندر کاران کنگره بزرگداشت شهدای کرمان با رهبر انقلاب

دیدار دست اندر کاران کنگره بزرگداشت شهدای کرمان با رهبر انقلاب