روش های لاغری

چه روش های لاغری برای کم کردن مؤثر وزن وجود دارد؟

مجله بیماری و راههای درمان نودی ؛ جداول و فاکتورهای بسیاری از طرف محققان جهت رابطه ایده‌آل وزن با قد ارائه شده است که در آنها سن، جنسیت ،نوع استخوان بندی ،عضلات و… فاکتورهای اصلی تنظیم جداول هستند ،که می‌توان با یک جستجوی کوچک در اینترنت به آنها دسترسی یافت، ولی به واسطه این که هدف این مجموعه اختصارو سادگی در زمینه کاهش وزن می باشد، ساده ترین و در دسترس ترین راه را که همان روش سنتی و قدیمی است، پیشنهاد می‌شود. در مقالات قبلی نودی چگونه وزن کم کنیم را توضیح دادیم. با ما همراه باشید تا روش های لاغری و بدست آوردن وزن ایده آل را توضیح دهیم.

وزن ایده آل

در این روش یکصد واحد از قد خود را بر اساس سانتیمتر کم کنید .عدد به دست آمده وزن حدودی ایده آل شما را نشان می دهد .به عنوان مثال فردی که ۱۷۵ سانتیمتر طول قامت اوست ،باید جهت دستیابی به وزن ایده‌آل حدود ۷۵ کیلوگرم وزن داشته باشد. در این مقاله گروه مخاطب افرادی هستند که بین ۱۰ تا ۵۰  کیلو اضافه وزن دارند . بنابراین اگر ۲الی۳ کیلو خطا داشته باشید ،خیلی به اشتباه نرفته اید. ازم به ذکر است ،این حدود به معنی نفی محاسبات دقیق و علمی جداول و مشخصات اوزان ایده‌آل نمی باشد ،بلکه جهت تسریع و جلوگیری از هدر رفتن وقت ،مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که فرد به حدود گفته شده فوق رسید می‌تواند جهت بررسی و رسیدن به دقت کافی ،به مراجع و جداول دقیق علمی مراجعه نماید.

Ladies-Branch-Print-Slimming-Dress-front_web-827x1024-1-827x1024 روش های لاغری

روش های لاغری

چگونه عدد ثابت بدنمان را محاسبه نماییم ؟

هنگامی که فرد به حداکثر وزن برسد ،آن وزن  را وزن اشتباه می نامند. در این وزن فرد در طول یک سال دو تا سه کیلو چاق‌تر می‌شود و بقیه کالری های اضافه که دریافت می‌کند را دفع کرده و جذب نمی نماید.

برای بدست آوردن عدد ثابت بدن که منحصر به فرد است ،ابتدا باید پنج کیلو از وزن اشباع را کم کرده، سپس عدد ثابتی بین اعداد ۲۳ تا ۳۲ را انتخاب کنیم و این عدد انتخابی را دروزن حال حاضر که پنج کیلو از وزن اشباع  کمتر است، ضرب نمایید و میزان کالری مصرفی روزانه خود را به دست آوریم. برای مدت دو هفته مصرف مواد غذایی را بر اساس این میزان کالری تنظیم کنیم . در صورتی که بعد از دو هفته وزن ما تغییر نکرده باشد معلوم میشود عدد ثابت انتخاب شده دقیقاً عدد ثابت بدن ما می باشد . در صورتی که وزن ما اضافه شود، باید عدد ثابت را کمتر انتخاب کنیم و در صورتی که وزن ما کم شود ،عدد ثابت را باید افزایش دهیم .با چند بار آزمون و خطا عدد ثابت بدنمان را که منحصر به فرد است را می توانیم به دست آوریم.

برای آسان تر شدن انتخاب عدد ثابت بدن به جدول تجربی زیر مراجعه شود:

 

مثال :

اگر فردی ۲۳ کیلو اضافه وزن داشته باشد و بخواهد به وزن ۷۰ کیلوگرم برسد، باید چه مقدار کالری در روز انرژی دریافت نماید ؟

برای مقدار کالری روزانه لازم است طبق جدول، عدد ثابت بدن را پیدا کنیم که میشود ۲۵.حال ۲۵ را در ۷۰ ضربرمی‌نماییم .حاصل می‌شود هزار و ۷۵۰ کیلو کالری.اگر در روز از مواد غذایی این کالری دریافت شود یک سال ۷۰ کیلو خواهد رسید.

 

مثال:

اگر فردی ۱۰ کیلو لاغر است و کمبود وزن دارد ،طبق جدول عدد ثابت بدن حدود ۵۰ می باشد و اگر بخواهد از ۶۰ کیلو به ۷۰ کیلو برسد ،باید ۵۰ در ۷۰ ضرب کنیم که می شود ۳۵۰۰ کیلو کالری در روز باید انرژی دریافت دارد تا طی مدت یک سال به وزن ایده‌آل برسد.

در مقاله بعد راهکارهای دیگری برای لاغری ارائه می کنیم با ما همراه باشید.